ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ)~~~~~(ㄏ ̄▽ ̄)ㄏ     想看嗎 想看嗎   快進來看阿........

                                 O( ̄皿 ̄///)  
 ~~   \( ̄ε(# ̄\) ☆ O( ̄皿 ̄ #)            阿曼達瞬間被發現真相的眾人毆飛...................呃阿........  
                                 O( ̄皿 ̄///)  
這是用這個網站----> Photo Funia   做的,另外還有很多好玩的效果可以玩喔,
而且步驟很簡單,也不用註冊,先選你喜歡的效果,再上傳照片,做好以後選存到硬碟就ok啦
大家可以去玩玩看咧。

    全站熱搜

    阿曼達林 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()